IVALO.COM 360

DUURZAAMHEID VALIDATIE

De mensheid leeft in een tijd van dramatische veranderingen. Klimaatverandering. Digitalisering. Ineenstorting van natuur en biodiversiteit. De noodzaak om overconsumptie te beteugelen. Circulaire economie. Het is noodzakelijk en urgent dat ieder van ons reageert op de systemische veranderingen. Eén manier is om te stemmen met je geld, met je dagelijkse keuzes.

Duurzame waarden bevinden zich in de kleine momenten van onze dag, in elk kopje koffie, in ons dagelijks woon-werkverkeer en in elk kledingstuk in onze kledingkast. Onze beslissingen en keuzes hebben grote impact als sleutel tot verandering en een functionelere/andere toekomst.

Wat?

Ondanks goede bedoelingen is het soms moeilijk voor mensen om zich bewust te zijn van de sociale gevolgen of milieu-impact van hun dagelijkse keuzes. Het is niet eenvoudig om echt verantwoordelijke bedrijven en producten te onderscheiden van greenwashing.

IVALO.COM 360 is een beoordelingssysteem dat is ontwikkeld door professionals. Het is bedoeld om zowel modemerken als klanten die kleding kopen een betrouwbaar beeld te geven van de duurzaamheid van merken.

De 360 validatie geeft merken een algemeen beeld van hun eigen verantwoordelijkheid en helpt klanten kleding te vinden die past bij hun waarden.

Waarom?

Goedkope wegwerpkleding, een uitbuitende en vervuilende kledingindustrie, massale overproductie en textielafval moeten verleden tijd worden.

Velen van ons hebben het verlangen en de mogelijkheid om op waarde gebaseerde keuzes te maken. De 360-validatie van IVALO.COM informeert de klant welke duurzaamheidsaspecten de verschillende merken benadrukken in hun bedrijfsvoering en productie.

We zetten ons oprecht in voor een duurzamere toekomst en willen helpen, begeleiden en inspireren.

We voorzien modemerken van hulpmiddelen en tools om tot een professionele duurzaamheidsbeoordeling te komen. Voor klanten die kleding en accessoires nodig hebben, brengen we de geaccrediteerde merken die de beoordeling hebben doorstaan samen op één platform: IVALO.COM.

IVALO.COM wil van verantwoord kleden een nieuwe dagelijkse realiteit maken. Mensen die op zoek zijn naar kleding kunnen erop vertrouwen dat elk merk dat door ons platform is gevalideerd een veilige keuze is.

In 5 stappen naar de shop

Arbeidsvoorwaarden & omstandigheden

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Veilige werkomgeving
 • Fatsoenlijke werktijden
 • Toezeggingen voor een leefbaar loon
 • Dit aandachtsgebied telt voor 20% van de totale score

We eisen van onze merken dat de productie ten minste in de assemblagefase is gecertificeerd, en bij voorkeur tot in het veld.


Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden hebben betrekking op de omstandigheden waaronder arbeiders in de fabrieken werken. Denk aan loon, werktijden, veiligheid en gezondheid. Arbeidsrechten hebben betrekking op de wettelijke en ethische bescherming van de rechten van werknemers, waaronder het recht om vakbonden op te richten en collectief te onderhandelen.

Al onze merkpartners hebben zich gecommitteerd aan veilige werkomgevingen. Sommige van onze merken hebben certificaten die een gecontroleerde productie en veilige werkomstandigheden garanderen. Deze certificaten, zoals GOTS of BSCI, dekken op dit moment de arbeidsomstandigheden, maar nog niet leefbare lonen.

Leefbare lonen voorzien arbeiders van de basisbehoeften. Het stelt hen in staat om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en andere essentiële uitgaven. Wanneer werknemers een leefbaar loon verdienen, is de kans kleiner dat ze in armoede vervallen.

We erkennen dat het betalen van leefbare lonen in de hele toeleveringsketen - van assemblage tot de productie van materialen en stoffen, helemaal tot de productie van garen, vezels en velden - een grote uitdaging is in de textielindustrie. Daarom zijn leefbare lonen nog geen minimumvereiste in ons validatieproces. Gelukkig hebben de meeste van onze merkpartners de productassemblagefaciliteiten op orde(Tier 1), omdat veel van hen in de EU produceren.

Milieu-impact

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Energiegebruik
 • CO2 -emissies & compensaties
 • Watervoetafdruk, afvalwaterbeheer
 • Chemisch gebruik in de productie
 • Dit aandachtsgebied telt voor 19% van de totale score

Logistiek is slechts verantwoordelijk voor 3% van de uitstoot van de mode-industrie. Naar schatting is meer dan 70% van de uitstoot afkomstig van de productie van grondstoffen.

Nu de noodzaak om klimaatverandering en de ineenstorting van ecosystemen aan te pakken steeds urgenter wordt, zouden alle bedrijven moeten werken aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Duurzame productie minimaliseert de milieu-impact door vervuiling tegen te gaan en natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit te behouden.

Onze merken zetten zich in voor duurzame productie en proberen de uitstoot van broeikasgassen, watervervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen tot een minimum te beperken.

Om de CO2-impact van de textielproductie te verminderen, hebben ze ook verschillende milieupraktijken ingevoerd, zoals het gebruik van grotendeels gecertificeerde of gerecyclede materialen of andere duurzame/ voorkeurvezels, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het vermijden van overproductie en het verminderen van afval. Geen van de merken zijn nog perfect, maar allen doen het goed.

Het intensieve gebruik van chemische stoffen in de textielindustrie heeft ook een aanzienlijke milieu-impact op lokale gemeenschappen, zoals watervervuiling, bodemaantasting en risico's voor de menselijke gezondheid. In verschillende stadia van de textielproductie, zoals vezelproductie, verven en afwerken, worden agressieve chemicaliën gebruikt die in het milieu terecht kunnen komen door lozing van afvalwater of onjuiste verwijdering.

Geen van onze merken gebruikt gevaarlijke chemicaliën bij de productie en streeft naar een veilige werkomgeving voor de werknemers

Duurzame materialen

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Duurzame materialen
 • Productiechemicaliën & afval
 • Gebruik van dierlijke vezels
 • Dit aandachtsgebied telt voor 14% van de totale score

Natuurlijke vezels zijn niet standaard duurzamer dan kunstvezels. Maar elk vezeltype heeft een duurzamere of gecertificeerde optie.


Materialen hebben over het algemeen de grootste milieu-invloed van alle productiefasen. Bij textiel bijvoorbeeld zijn de vezelproductie en -assemblage verantwoordelijk voor meer dan 70% van de milieueffecten. 

Helaas bestaat er niet zoiets als een 100% duurzame stof. Natuurlijke vezels zijn niet standaard duurzamer dan kunstvezels, maar elk vezeltype heeft een duurzame optie.

Voorkeursmaterialen hebben een lagere milieu- en sociale impact in vergelijking met conventionele materialen die in de textielindustrie worden gebruikt. Organische materialen worden geteeld zonder het gebruik van schadelijke pesticiden en kunstmest. Gerecyclede materialen worden gemaakt van post-consumer afval of industrieel pre-consumer afval, wat de vraag naar nieuwe materialen vermindert. Regeneratieve materialen worden geproduceerd met behulp van landbouwpraktijken die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en de functie van ecosystemen. Materialen die zijn geproduceerd met sociale en milieunormen en -certificaten bevorderen eerlijke arbeidspraktijken en verminderen de negatieve gevolgen voor mens en milieu (bijvoorbeeld GOTS en Fair Trade).

Onze lijst met voorkeursmaterialen bevat onder andere GOTS-gecertificeerd en organisch katoen, gerecycled polyester (rPET), gerecycled nylon/polyamide (ECONYL®), verantwoorde wol zonder muilen, innovatief plantaardig "leer" en TENCEL™.

Transparante waardekten

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Land van materiaalherkomst is bekendgemaakt
 • Productieland wordt vermeld
 • Productielocaties en materiaalleveranciers worden vermeld
 • Auditing van leveranciers
 • Gedragscode
 • Dit aandachtsgebied telt voor 13% van de totale score

Voor de klant gaat circulaire economie niet over het recyclen van ongewenste spullen, maar over dagelijkse zorg en zorgvuldig onderhoud.

Circulaire economie gaat niet alleen over het gebruik van gerecyclede vezels en materialen of het recyclen van afval. Het gaat ook over het ontwerpen en maken van producten die ontworpen zijn om duurzaam, repareerbaar, doorverkoopbaar en uiteindelijk recyclebaar te zijn. Het algemene doel is om de waarde van materialen zo hoog mogelijk te houden, met een minimale impact op het milieu in de hele toeleveringsketen.

Het behouden van de doorverkoopwaarde is een belangrijk onderdeel van circulair en duurzaam ontwerpen, omdat meer mensen tweedehands moeten kopen en dat ook doen. Dit betekent dat duurzame merken niet per se alleen producten van gerecyclede materialen hoeven te maken, maar dat de onderdelen en productiemethoden van hoge kwaliteit en tijdloos design moeten zijn, zodat de stukken na verloop van tijd hun doorverkoopwaarde en kwaliteit behouden. 

Voor de klant gaat circulaire economie niet over het recyclen van ongewenste spullen, maar meer over dagelijkse zorg en zorgvuldig onderhoud. 

Design voor circulariteit

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Ontwerpen voor kwaliteit en langdurig gebruik
 • Beheersen van afvalstromen
 • Aanbieden van circulaire diensten: reparatie, 2e hands, verhuur, resale
 • Dit aandachtsgebied telt voor 10% van de totale score

Voor de klant gaat circulaire economie niet over het recyclen van ongewenste spullen, maar over dagelijkse zorg en zorgvuldig onderhoud.

Circulaire economie gaat niet alleen over het gebruik van gerecyclede vezels en materialen of het recyclen van afval. Het gaat ook over het ontwerpen en maken van producten die ontworpen zijn om duurzaam, repareerbaar, doorverkoopbaar en uiteindelijk recyclebaar te zijn. Het algemene doel is om de waarde van materialen zo hoog mogelijk te houden, met een minimale impact op het milieu in de hele toeleveringsketen.

Het behouden van de doorverkoopwaarde is een belangrijk onderdeel van circulair en duurzaam ontwerpen, omdat meer mensen tweedehands moeten kopen en dat ook doen. Dit betekent dat duurzame merken niet per se alleen producten van gerecyclede materialen hoeven te maken, maar dat de onderdelen en productiemethoden van hoge kwaliteit en tijdloos design moeten zijn, zodat de stukken na verloop van tijd hun doorverkoopwaarde en kwaliteit behouden. 

Voor de klant gaat circulaire economie niet over het recyclen van ongewenste spullen, maar meer over dagelijkse zorg en zorgvuldig onderhoud. 

Inclusiviteit & gemeenschap

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Gelijkheid, diversiteit en inclusie in productontwerp, selectie, marketing en bedrijfscultuur. 
 • Inclusieve maatvoering in textiel
 • Dit aandachtsgebied telt voor 9% van de totale score

Door prioriteit te geven aan diversiteit, gelijkheid en inclusie kunnen merken bijdragen aan het verminderen van sociale ongelijkheid, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het stimuleren van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.

In duurzaam ontwerpen en zakendoen speelt diversiteit een essentiële rol bij het bevorderen van innovatie, gezonde werkomgevingen en creatieve probleemoplossing. Gelijkheid verwijst naar het waarborgen van eerlijkheid en is essentieel voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het verminderen van ongelijkheid. Het gaat om het bieden van gelijke kansen, toegang en voordelen aan alle individuen, ongeacht hun ras, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status, fysieke vorm, vaardigheden of andere kenmerken. 

Inclusief ontwerp en inclusieve bedrijfspraktijken zorgen ervoor dat producten, diensten en kansen echt toegankelijk zijn en voordelen opleveren voor alle individuen. Door gelijkheid te bevorderen kunnen duurzaam ontwerpen en ondernemen bijdragen aan het opbouwen van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans heeft om zich te ontplooien en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.

Door diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) te omarmen kunnen bedrijven producten creëren die weerklank vinden bij een breder scala aan consumenten. Door prioriteit te geven aan DEI-waarden kunnen merken sociale ongelijkheid verminderen, sociale rechtvaardigheid bevorderen en een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving stimuleren. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn een integraal onderdeel van duurzaam ontwerpen en zakendoen omdat ze innovatie, eerlijkheid, sociale impact en het welzijn van werknemers bevorderen.

Duurzaamheidscommitment

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Feitelijke doelstellingen & toezeggingen
 • Publiek beleid
 • Dit aandachtsgebied telt voor 8% van de totale score

Duurzaamheid is een geplande actie met feitelijke doelen, specifieke doelen en doelstellingen die door de merken zelf zijn gesteld.

Het volstaat niet als bedrijf om goede bedoelingen te hebben. Duurzaamheid is een geplande actie met feitelijke doelen, specifieke doelen en doelstellingen die door merken zelf zijn gesteld om hun milieu- en sociale prestaties in de toeleveringsketen en collecties te verbeteren. Het gaat erom meer te doen dan het wettelijke minimum. Deze doelen moeten meetbaar en tijdgebonden zijn en ontworpen om een zinvolle verandering teweeg te brengen in de industrie.

Merken moeten publiekelijk hun betrokkenheid bij duurzaamheid verklaren en hun doelen en doelstellingen uiteenzetten in duurzaamheidsrapporten of op hun websites. Ze kunnen internationaal erkende normen zoals de Sustainable Development Goals (SDG's) overnemen om hun duurzaamheidsinspanningen te sturen.

Extern kunnen bedrijven samenwerken met brancheverenigingen, NGO's en andere belanghebbenden om advies te geven en actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid.

Verantwoorde e-Commerce

Aandachtsgebieden in deze categorie:

 • Voorraadbeheer & -analyse
 • Veelzijdige online productinformatie & -foto's
 • Recyclebare verpakking
 • Slow carbon-negatieve logistiek
 • Dit aandachtsgebied telt voor 6% van de totale score

Controleer de maten zorgvuldig zodat je niet meerdere maten en kleuren koopt.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft logistiek in de textielsector geen grote ecologische voetafdruk. Maar e-Commerce als geheel heeft een gigantisch effect gehad op de ecologische voetafdruk van de wereldwijde textielindustrie.

Online winkels bieden alles - alle maten en kleuren - in één keer met lange retouren. Hierdoor zijn de productiehoeveelheden meer vermenigvuldigd dan onze totale consumptie. Onverkochte en geretourneerde producten worden ongebruikt vernietigd. Online winkels verzamelen en gebruiken ook veel gegevens om prijzen en kortingen te optimaliseren: alles om ervoor te zorgen dat je die aankoop doet. Zelfs nu elke tik van je vingers wordt gevolgd, heeft de consument nog een paar hulpmiddelen om de voetafdruk van online winkelen te verkleinen en merken een indicatie te geven dat ze geïnteresseerd zijn in langzamer en CO2-armer winkelen.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de langzame bezorging over land, voor de volle prijs winkelen als je met kleinere merken te maken hebt en de maten zorgvuldig controleren zodat je afziet van het kopen van meerdere maten en kleuren. Dit alles zal een teken zijn voor het merk dat het niet nodig is om de productiehoeveelheden te verhogen en het aantal retourzendingen tot een minimum te beperken.

Want to know more about sustainability in fashion?

Meer weten over duurzaamheid in mode? Bekijk onze pagina's voor materialen en certificeringen.