Certificates & Labels

De materialen en artikelen van de merken van IVALO.COM hebben verschillende certificaten gekregen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde normen van verantwoordelijkheid. De normen hebben bijvoorbeeld betrekking op productveiligheid, biologische en gerecyclede materialen, sociaal en ecologisch verantwoorde productieprocessen, verantwoorde behandeling van dieren, eerlijke arbeidsomstandigheden en handel, en verantwoord bosbeheer. Maak hieronder kennis met de meest voorkomende certificaten en labels bij IVALO.COM!

Naast de verschillende certificaten voldoen alle merken bij IVALO.COM aan de minimumcriteria van ons duurzaamheidskader met betrekking tot eerlijke arbeidsomstandigheden, levensduur van producten, duurzame materialen, transparantie van de toeleveringsketen, energie-efficiëntie en verantwoord online winkelen.

Standard 100 By OEKO-TEX

Standard 100 van OEKO-TEX is een van de bekendste labels voor textiel dat wereldwijd op schadelijke stoffen is getest en een hoge productveiligheid garandeert. Elk onderdeel van een gelabeld product is getest op schadelijke stoffen, inclusief ritsen, knopen, garen en voering. De test wordt uitgevoerd door de onafhankelijke partners van OEKO-TEX op basis van hun uitgebreide criteria die jaarlijks worden bijgewerkt. De geldigheid van de certificering kan worden gecontroleerd aan de hand van het nummer op het label.

De producten met Standard 100 by OEKO-TEX label zijn volledig getest op schadelijke stoffen en onschadelijk voor de menselijke gezondheid.

The Global Organic Textile Standard (GOTS)

De Global Organic Textile Standard is wereldwijd de toonaangevende norm voor biologische inhoud. Bij de biologische vezelproductie worden geen synthetische pesticiden, meststoffen of GGO-zaden gebruikt. Biologische landbouw ondersteunt de gezondheid van ecosystemen, bodem en mensen. De norm omvat strenge ecologische en sociale criteria en wordt ondersteund door onafhankelijke certificering in de hele toeleveringsketen. Het doel van de norm is wereldwijde eisen voor gecertificeerd biologisch textiel vast te stellen, van de oogst van de grondstoffen tot de ecologisch en sociaal duurzame productie en etikettering.

De producten met het GOTS-label moeten voor minimaal 70% uit gecertificeerd biologisch materiaal bestaan. Als het percentage gecertificeerd biologisch materiaal tussen 70 en 94 ligt, is het label "gemaakt met biologische materialen". Als het percentage 95 of meer bedraagt, is het label "biologisch".

Organic Content Standard (OCS)

De artikelen met het label Organic Content Standard zijn afkomstig van gecertificeerde biologische landbouwbedrijven. De identiteit van de biologische inhoud wordt gehandhaafd vanaf de boerderij tot het eindproduct. Elk stadium in de toeleveringsketen wordt gecontroleerd door een extern certificeringsorgaan. De inhoud van het OCS-product is biologisch geteeld, maar de norm omvat geen eisen inzake het productieproces.

De producten met het OCS 100-label moeten voor minstens 95% uit gecertificeerd biologisch materiaal bestaan en vermenging met het conventionele alternatief is niet toegestaan. De producten met het OCS Blended label moeten minimaal 5% gecertificeerd biologisch materiaal bevatten.

Global Recycled Standard (GRS)

De artikelen met het Global Recycled Standard-label voldoen aan de ISO-definitie van gerecycled, met materiaal van vóór of na de consumptie. De identiteit van de gerecycleerde materiaal blijft behouden van het recycler tot het eindproduct. Elk stadium in de toeleveringsketen wordt gecontroleerd door een derde partij. De norm omvat strenge sociale en milieuvriendelijke verwerkingscriteria en chemische beperkingen. Het doel van de norm is het gebruik van gerecyclede materialen te verhogen en de schadelijke sociale gevolgen en milieuimpact van de productie te verminderen.

De producten met het GRS-label moeten minstens 50% gecertificeerd gerecycleerd materiaal bevatten.

Recycled Claim Standard (RCS)

De artikelen met Recycled Claim Standard label voldoen aan de ISO-definitie van gerecycled, en bevatten ofwel pre- ofwel post-consumer materiaal. De identiteit van het gerecyclede materiaal blijft in tact van de recycler tot het eindproduct. Elk stadium in de toeleveringsketen wordt gecontroleerd door een derde partij. Het doel van de norm is het gebruik van gerecyclede materialen te verhogen.

De producten met het RCS 100-label moeten minstens 95% gecertificeerd gerecycled materiaal bevatten en menging met het conventionele alternatief is niet toegestaan. De producten met het RCS Blended label moeten minimaal 5% gecertificeerd gerecycled materiaal bevatten.

Responsible Wool Standard (RWS)

De artikelen met het Responsible Wool Standard-label omvatten wol die afkomstig is van boerderijen die op verantwoorde wijze met schapen omgaan en hun land op vooruitstrevende wijze beheren. De identiteit van de wol wordt gehandhaafd vanaf de boer tot het eindproduct en gecertificeerde wol wordt niet vermengd met niet-gecertificeerde wol. Elke fase van de leveringsketen wordt gecontroleerd door een derde partij die de certificering verzorgt.

De producten met het RWS-label moeten minimaal 5% gecertificeerd materiaal bevatten en vermenging met het conventionele alternatief is niet toegestaan.

bluesign®

Het BLUESIGN label garandeert dat bij de vervaardiging van het product alleen bedrijven betrokken zijn die verantwoordelijk handelen. De bedrijven hebben de beste beschikbare technologieën gebruikt, hebben op verantwoorde wijze grondstoffen gebruikt en hebben ervoor gezorgd dat de impact op mens en milieu zo klein mogelijk is, zodat ze voldoen aan de strenge bluesign® CRITERIA. Gedurende het hele productieproces zijn transparantie en traceerbaarheid gewaarborgd. BLUESIGN controleert als onafhankelijke autoriteit de vooruitgang van de bedrijven, zorgt voor verdere ontwikkeling van oplossingen en optimaliseert haar criteria voortdurend.

De producten met het bluesign® PRODUCT label omvatten minstens 90% bluesign® APPROVED textiel en 30% bluesign® APPROVED accessoires. Het doel is om 100% BLUESIGN bevestigde componenten te bereiken.

FAIRTRADE

Het FAIRTRADE-merk betekent dat een product eerlijk is geproduceerd en verhandeld, en dat het door de hele toeleveringsketen heen traceerbaar is en gescheiden wordt gehouden van niet-gecertificeerde producten. De merken zijn geregistreerde certificeringsmerken en hebben een licentie van Fairtrade International. Fairtrade stelt zowel sociale, economische als milieunormen. Producenten, handelaars en bedrijven worden gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders.

Het FAIRTRADE Cotton Mark is voor katoen dat eerlijk wordt geproduceerd en verhandeld. De katoen moet 100 procent Fairtrade zijn om het keurmerk te krijgen, maar het mag gemengd worden met andere materialen dan katoen. Er is ook een Fairtrade Textielstandaard voor textiel en kleding die eerlijk worden geproduceerd, rekening houdend met de hele toeleveringsketen.

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC is een standaard voor bosbouwtextiel zoals lyocell, modal, viscose en rayon. FSC stelt normen vast voor bosbeheer (FM) en handelsketen (CoC), waardoor verantwoord bosbeheer en integriteit van de leveringsketen van bos tot eindgebruiker worden gewaarborgd. 

De certificering en de jaarlijkse controle worden uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. De ecologische, sociale en economische voordelen van FSC-certificering zijn onder meer: geen ontbossing, milieubescherming, respect voor de rechten van inheemse volkeren en een eerlijk loon en werkomgeving voor werknemers.