Privacybeleid

1. Inleiding en Algemene Voorwaarden

IVALO.COM zet zich in om jouw persoonlijke informatie te beschermen wanneer je onze diensten gebruikt. Dit Privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonlijke informatie die wij van jou verzamelen via onze online winkel. Het heeft ook betrekking op ons gebruik van alle persoonlijke informatie die jij ons verstrekt via telefoon, SMS, e-mail en andere correspondentie.

Om jou de beste diensten te kunnen verlenen, verzamelen wij informatie over je.

Dit privacybeleid legt het volgende uit:

Wij zijn wettelijk verplicht jouw informatie te gebruiken in overeenstemming met de Finse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens ("gegevensbeschermingswetten") die de gegevensbescherming-richtlijn van de Europese Unie implementeert.

Onze dienst of website kan hyperlinks bevatten naar diensten of websites van derden. Deze diensten of websites van derden hebben hun eigen privacybeleid, en maken waarschijnlijk ook gebruik van cookies. Zij regelen het gebruik van persoonlijke informatie die jij verstrekt en die ook door cookies kan worden verzameld tijdens jouw bezoek aan deze diensten of websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke diensten of websites van derden en jouw gebruik van dergelijke diensten of websites is op eigen risico.

2. Wie is IVALO.COM

Wanneer wij verwijzen naar ''wij'' of ''onze'' of "IVALO.COM'' verwijzen we naar Pearl&Starr Enterprises Oy, een Fins vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC - Limited Liability Company) met het postadres Paloheimonkatu 2, 11130 Riihimäki, Finland, met de bedrijfsidentiteitscode 2693545-3. Dit privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van informatie verzameld via onze dienst of website IVALO.COM.

3. Welke informatie zal IVALO.COM over mij verzamelen?

Wanneer jij toegang krijgt tot of je aanmeldt bij onze IVALO.COM online dienst kunnen wij persoonlijke informatie over jou ontvangen. Dit kan bestaan uit informatie zoals jouw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of mobiele nummer of geboortedatum, evenals informatie die wordt verzameld over jouw gebruik van onze online dienst.

Wanneer jij onze online winkel bezoekt en een bestelling plaatst, vragen wij jou om aanvullende persoonlijke informatie.

Alle informatie die niet nodig is voor onze online shop service wordt niet door ons bewaard.

IVALO.COM maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zie punt 13 hieronder voor meer informatie) en verzamelt IP-adressen (een IP-adres is een nummer dat een specifieke computer of ander netwerkapparaat op het internet op unieke wijze kan identificeren) en andere informatie over apparaten van bezoekers aan onze website.

4. Hoe zal IVALO.COM de over mij verzamelde informatie gebruiken?

IVALO.COM zal jouw persoonlijke informatie gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder de volgende:

om onze diensten, activiteiten of online inhoud te leveren, om jou daarover informatie te verstrekken en om jouw verzoeken en vragen te behandelen; voor "service-administratieve doeleinden", wat betekent dat IVALO.COM contact met je kan opnemen om redenen die verband houden met de diensten waarvoor jij je hebt aangemeld, zoals uiteengezet in punt 5 hieronder (bv. om je te herinneren aan jouw wachtwoord, om jou te melden dat een bepaalde dienst, activiteit of online inhoud is opgeschort voor onderhoud, om je op de hoogte te brengen van updates van ons privacybeleid of onze gebruiksvoorwaarden); wanneer wij gepersonaliseerde diensten aanbieden, kan het nodig zijn dat wij de door jou verstrekte informatie en jouw activiteit op onze diensten analyseren, zodat wij je een betere gepersonaliseerde dienst kunnen aanbieden (bv. door gebruik te maken van jouw kijkgeschiedenis). Als jij bent aangemeld of geabonneerd op e-mail nieuwsbrieven, ontvang je een gepersonaliseerde dienst. Als je dit niet wenst te ontvangen, kan jij je afmelden en/of uitschrijven voor de e-mails; om IP-adressen en apparaatidentificatie te gebruiken om de locatie van gebruikers te bepalen, om storend gebruik te blokkeren, om het aantal bezoeken uit verschillende landen vast te stellen en om te bepalen of je de diensten al dan niet vanuit Finland bezoekt; voor analyse- en onderzoeksdoeleinden, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren; om jou de meest gebruiksvriendelijke navigatie-ervaring te bieden. IVALO.COM kan ook informatie in geaggregeerde vorm (zodat geen individuen worden geïdentificeerd) gebruiken en bekendmaken voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden; en onze dienst kan reclame bevatten. Een bepaalde hoeveelheid van deze reclame is afgestemd op het individu, een gebruikelijke praktijk die bekend staat als online gedrag reclame. Waar IVALO.COM voorstelt om jouw persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken, zullen wij ervoor zorgen dat wij jou daarvan eerst op de hoogte brengen. Je krijgt ook de gelegenheid om jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor andere dan de bovengenoemde doeleinden te weigeren of in te trekken.

5. Wanneer zal IVALO.COM contact met mij opnemen?

IVALO.COM kan contact met je opnemen:

in verband met de online winkeldienst, om ervoor te zorgen dat IVALO.COM de dienst aan jou kan leveren; met betrekking tot alle correspondentie die wij van jou ontvangen of alle opmerkingen of klachten die jij maakt over IVALO.COM diensten; met betrekking tot elke bijdrage die jij hebt ingediend bij IVALO.COM bijvoorbeeld op IVALO.COM message boards (indien aanwezig) of via tekst- of e-mailberichten; om je uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes over IVALO.COM diensten (deelname is altijd vrijwillig); en voor marketingdoeleinden, indien jij hiermee hebt ingestemd (zie punt 6 hieronder)

6. Word ik gecontacteerd voor marketingdoeleinden?

IVALO.COM zal je alleen e-mails sturen of anderszins contact met je opnemen voor marketingdoeleinden of om nieuwe diensten, activiteiten of inhoud te promoten wanneer jij daarmee hebt ingestemd. Wanneer je hebt ingestemd met het ontvangen van deze berichten, kunnen wij de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die jij ons hebt verstrekt en jouw gebruik van onze Online Shop.

7. Zal IVALO.COM mijn persoonlijke informatie met iemand anders delen?

Wij zullen jouw informatie vertrouwelijk houden, behalve wanneer bekendmaking vereist of toegestaan is door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhaving instanties) of zoals beschreven in deze sectie en sectie 8 hieronder.

Wij kunnen jouw informatie delen wanneer dit noodzakelijk is om je de online winkeldienst te leveren, bijvoorbeeld wanneer jij je van buiten Finland registreert.

In het algemeen zullen wij jouw informatie gebruiken binnen IVALO.COM en zullen deze alleen delen buiten IVALO.COM wanneer jij hierom gevraagd hebt of jouw toestemming hebt gegeven.

8. Aanstootgevende of ongepaste inhoud op de IVALO.COM website

Als je beledigende, ongepaste of aanstootgevende inhoud plaatst op of verstuurt naar de IVALO.COM diensten of website of anderszins deelneemt aan storend gedrag via onze online dienst, kan IVALO.COM jouw persoonlijke gegevens gebruiken om dergelijk gedrag te stoppen.

Waar IVALO.COM redelijkerwijs gelooft dat jij in strijd bent of kunt zijn met toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld omdat door jou geplaatste inhoud lasterlijk kan zijn), kan IVALO.COM jouw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden te informeren over de inhoud en jouw gedrag.

9. Wat als ik een gebruiker van 18 jaar of jonger ben?

Als je 18 jaar of jonger bent, vraag dan toestemming aan je ouders/voogd voordat je persoonlijke informatie verstrekt aan IVALO.COM.

10. Hoe lang zal IVALO.COM mijn persoonlijke informatie bewaren?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in onze systemen zolang als nodig is voor de betreffende activiteiten.

11. Kan ik te achterhalen welke persoonlijke informatie IVALO.COM over mij heeft verzameld?

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die IVALO.COM over jou bewaart en om eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan IVALO.COM met een bewijs van jouw identiteit en jouw handtekening. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om persoonlijke informatie over jou in onze bestanden te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

12. Wat als ik toegang heb tot IVALO.COM's diensten buiten Finland?

IVALO.COM is een internationale dienst met toegang tot haar diensten van buiten Finland.

13. Web browser cookies

A. Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder vaak een unieke identificatiecode, die vanaf de computer van een website naar de webbrowser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hier "apparaat" genoemd) wordt gestuurd en op de harde schijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. Elke website kan zijn eigen cookie naar jouw webbrowser sturen als de voorkeuren van jouw browser dat toestaan. Veel websites doen dit telkens wanneer een gebruiker hun website bezoekt om de online verkeersstromen te volgen. Soortgelijke technologieën worden ook vaak gebruikt in e-mails om te begrijpen of de e-mail is gelezen en of er op links is geklikt. Als je doorgaat zonder jouw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat jij alle cookies op de IVALO.COM website accepteert. Je kunt jouw cookie-instellingen echter ten allen tijde wijzigen.

Op onze dienst registreren cookies informatie over jouw online voorkeuren en stellen ons in staat onze websites op jouw interesses af te stemmen.

Tijdens een bezoek aan onze dienst worden de pagina's die jij ziet, samen met een cookie, op jouw apparaat gedownload. Veel diensten en websites doen dit, omdat cookies dienstverleners en uitgevers van websites in staat stellen nuttige dingen te doen, zoals uitzoeken of het apparaat (en waarschijnlijk de gebruiker ervan) de website eerder heeft bezocht. Dit gebeurt bij een herhaald bezoek door te controleren of de cookie die bij het laatste bezoek is achtergelaten, wordt gevonden.

B. Hoe gebruikt IVALO.COM cookies?

De door cookies geleverde informatie kan ons helpen het profiel van onze bezoekers te analyseren en ons helpen jou een betere gebruikerservaring te bieden. IVALO.COM gebruikt dit soort informatie om haar diensten aan haar gebruikers te verbeteren.

C. Cookies van derden in ingebedde inhoud op IVALO.COM diensten

Tijdens je bezoek aan de diensten van IVALO.COM kun je een aantal cookies zien die niet gerelateerd zijn aan IVALO.COM of de partners van IVALO.COM.

Ter ondersteuning van onze diensten bedden wij soms inhoud in van sociale media en andere diensten of websites van derden. Dit kunnen YouTube, Twitter, Facebook, Soundcloud, Vine, Instagram, Pinterest en Flickr zijn. Als gevolg daarvan kun je cookies van deze websites te zien krijgen en kunnen deze cookies van derden je gebruik van de website IVALO.COM volgen. IVALO.COM heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies en je moet de dienst of website van de betreffende derde partij raadplegen voor meer informatie. Als je doorgaat zonder jouw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat jij akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op IVALO.COM diensten. Je kunt jouw cookie-instellingen echter te allen tijde wijzigen.

Waar IVALO.COM inhoud van sociale media en andere diensten of websites van derden inbed, kunnen sommige sites Google Analytics gebruiken om gegevens over gebruikersgedrag te verzamelen voor hun eigen doeleinden. IVALO.COM controleert dit niet en voor meer informatie zie GA's site 'Hoe Google gegevens gebruikt'.

D. IVALO.COM cookies en het weigeren van cookies

Als jij wilt controleren welke cookies op jouw apparaat worden ingesteld via IVALO.COM diensten kan je jouw instellingen wijzigen en bepaalde cookies blokkeren. Dit betekent dat bepaalde gepersonaliseerde functies dan niet kunnen worden aangeboden en dat jij dus mogelijk niet alle functies van de diensten ten volle kunt benutten.

E. Andere informatie via webbrowsers verzameld

Jouw webbrowser kan IVALO.COM ook informatie verstrekken over jouw apparaat, zoals het IP-adres en details over de browser die je gebruikt. Wij kunnen informatie gebruiken die door jouw browser of door de link die jij hebt aangeklikt om de dienst of webpagina te begrijpen die jou naar onze dienst heeft geleid en dit kan worden vastgelegd door prestatie cookies. 14. Do Not Track (DNT) browser instelling DNT is een functie die door sommige browsers wordt aangeboden en die, indien ingeschakeld, een signaal naar websites stuurt met het verzoek jouw browsen niet te volgen, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analytische bedrijven. Onze dienst reageert momenteel niet op DNT-verzoeken.

15. Mobiele apparaten

Wanneer jij onze dienst downloadt of gebruikt op jouw mobiele apparaat, kan informatie worden opgevraagd van of opgeslagen worden op jouw apparaat. Meestal wordt dit gebruikt op een vergelijkbare manier als een webbrowser cookie, bijvoorbeeld door de app in staat te stellen jou te 'onthouden' of je te voorzien van de inhoud die jij hebt aangevraagd.

Jouw webbrowser of apparaat kan IVALO.COM ook voorzien met informatie over jouw apparaat, zoals een apparaat-identificatie of IP-adres. Apparaat-identificaties kunnen automatisch worden verzameld, zoals de apparaat-id, het IP-adres, het MAC-adres, het IMEI-nummer en de app-id (een unieke id met betrekking tot de specifieke kopie van de app die jij gebruikt).

16. Wijzigingen in IVALO.COM's Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, dus mogelijk wil je het elke keer wanneer je persoonlijke informatie verstrekt aan IVALO.COM raadplegen. De datum van de meest recente herziening zal op deze pagina verschijnen. Als jij niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan jij stoppen met het gebruik van onze diensten. Indien er wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het Privacybeleid zullen wij jou daarvan op de hoogte stellen door een prominente mededeling op de website te plaatsen.

17. Contact opnemen met IVALO.COM over dit privacybeleid

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, kan je contact met ons opnemen via de chat in de rechterbenedenhoek van IVALO.COM-website.